فایده داشتن مربی چیست؟

وقتی درون بطری هستیم نمی توانیم برچسب روی آن را بخوانیم

هر یک از ما درون یک بطری به نام مـــن قرار گرفته ایم

مربی حرفه ای با تلفیق تجربه و مهارت ها و فنون علمی مربیگری به شما کمک می کند

تا شناخت روشن و حقیقی از خود پیدا کنید و چشم انداز واقع بینانه ای را برای آینده خود ترسیم نمایید

دوره های مشاوره و آموزشی من مناسب افرادی است که به دنبال اثرگذاری و ماندگار شدن هستند

از خودت بپرس

آیا سبک زندگی من با آنچه می خواهم یکی است؟

چگونه می توانم به شناخت عمیق تری از خودم برسم؟

چه چیز (بصورت واقعی و موثر) به من انگیزه می دهد؟

آیا من متعهد به شناخت پتانسیل های درونی خودم بوده ام؟

چگونه می توانم به زندگی شخصی و کاری پربارتری دست پیدا کنم؟

آیا کار ارزشمندی در زندگی خود انجام داده ام؟ وظیفه من در این دنیا چیست؟

اگر سوالی بی جواب مانده، پس ادامه بده

مــــن ...

سید محمد صادق میری

موسس و مربی باشگاه توانگری هستم

تخصص و تمرکز اصلی من در حوزه مربیگری مهارت های زندگی است

کسب مهارت های زندگی اصلی ترین گام در مسیر رشد و توسعه فردی می باشد

 

مهارت های زندگی چیست

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.